storheia - høyeste klumpen i frosta

Bilen ble parkert langs rv 61 ved innkjøringen til Fjellplassen. Det er det ihvertfall plass til to biler der. Veien videre var lett å finne. Oppover lia gikk den en traktorvei, og selvom det er mulig å prøve på en snarvei, er det nok raskere å følge traktorveien hele veien rundt. Etterhvert stopper traktorveien i en myr, og midt på myra er det skiltet opp til toppen. Stien opp er sikret med blå polyestertau i de bratteste partiene, slik at man ikke skal snuble utafor i stor fart på vei ned igjen. Vel nede ble det et bad i Sottjønna for å vaske av den verste svetten. Toppen ble feiret med en ostepølse på Esso i Åsen.

Fakta fra GPS'en: 4,1 km (350 hm) - 23 min opp, 23 min ned, 59 min tilsammen.

Ingen kommentarer: