MIST - Ankomst Mull

Ankom Mull med klokka to ferga fra Oban i lavt skydekke, og velkomstkomiten, bestående av en gjeng med knott, ønsket oss hjertelig velkommen. Teltet ble satt opp på første og beste campingplass fem hundre meter fra fergeleiet.
Ca. 14 km sykling (12 av de var uten bagasje). Ekspedisjon MIST har startet.